Spol je eden najpomembnejših dejavnikov, ki oblikujejo migracijsko izkušnjo

Usposabljanje, organizirano v Sloveniji, je naslovilo presek enakosti spolov in migracij

Graficna-zetev-1

Urad IOM v Sloveniji je 24. februarja 2022 organiziral spletno usposabljanje o migracijah in enakosti spolov za lokalne oblasti ter deležnike, ki delujejo na področju migracij. Usposabljanje, ki so ga izvedle strokovnjakinje IOM, je naslovilo presečno vključevanje načela enakosti spolov v programe na področju migracij, zbiranje podatkov o migracijah, ki se odzivajo na spol, in preprečevanje nasilja na podlagi spola. Usposabljanje je potekalo v okviru projekta Includ-EU.

Prvi del usposabljanja je izvedla ga. Mai Hattori, uradnica za enakost spolov v IOM Gender and Diversity Coordination Unit. Poudarila je, da je spol eden najpomembnejših dejavnikov, ki oblikujejo migracijsko izkušnjo. Predstavila je analizo učinka programov na enakost spolov in poudarila pomembnost oblikovanja projektov in programov, ki upoštevajo vidik spola. Nadaljevala je z orisom presečnega vključevanja načela enakosti spolov v programe na področju migracij, saj to zagotavlja, da programi nadalje ne poglabljajo neenakosti in da prispevajo k zmanjševanju le-teh.

Naslednji sklop o zbiranju podatkov o migracijah, ki se odzivajo na spol, je predstavila ga. Estefania Guallar Ariño, uradnica za zbiranje podatkov v IOM Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) v Berlinu. Poudarila je, da pomanjkanje podatkov predstavlja oviro za izpolnitev načela Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, da nikogar ne pustimo ob strani, in predstavila model pristopa zbiranja podatkov o migracijah, ki se odziva na spol. »Odzivnost na spol pri pripravi podatkov na področju migracij lahko predstavlja sestavni del upravljanja migracij, če je dobro vpeta v celoten cikel politik,« je zaključila.

Zadnji del je bil namenjen temi preprečevanja nasilja na podlagi spola. Ga. Sofia Luis, projektna asistentka za Luksemburg v uradu IOM-a za Belgijo in Luksemburg, je predstavila priročnik za preprečevanje nasilja nad migrantkami, ki so ga pripravili v IOM Luksemburg, in poudarila pomen vključujočega in participativnega procesa razvoja nabora orodij za preprečevanje nasilja na podlagi spola, pa tudi pomen ciljno usmerjenih prizadevanj za izgradnjo zmogljivosti.

V sklepnem delu so se udeleženke in udeleženci strinjali, da spol vpliva na vse faze ter procese migracij, zato je ključnega pomena, da se vidik spola vključuje v oblikovanje, izvajanje in evalvacije projektov ter programov.

Grafično žetev usposabljanja je pripravila Lara Kastelic (Nariši mi zgodbo).

Do you want to share your project with our community and stakeholders?