Usposabljanje o medkulturnih kompetencah ter komunikaciji in zdravstvenem posredovanju

»Kulturni mediator premošča svet posameznika do sveta drugega posameznika«. Povzetek drugega usposabljanja Includ-EU v Sloveniji.

Graficna-zetev-1

Drugo usposabljanje v okviru projekta Includ-EU za krepitev zmogljivosti deležnikov je naslovilo premagovanje ovir pri dostopanju migrantov do zdravstvenega varstva s poudarkom na medkulturnih kompetencah, medkulturni komunikaciji in kulturni mediaciji. IOM Slovenija je spletno usposabljanje organiziral 10. decembra 2021, na mednarodni dan človekovih pravic. Usposabljanje je izvedla mednarodna strokovnjakinja mag. Marika Podda Connor, izkušnje s kulturno mediacijo v zdravstvu je delila tudi kulturno-jezikovna mediatorka z Ljudske univerze Jesenice ga. Resnija Ređepi.

Prvi sklop usposabljanja je bil namenjen medkulturnim kompetencam. Udeleženke so spoznale koncept kulturne ozaveščenosti, dejavnike migracij in kulturno pogojene razkorake pri zdravstveni obravnavi migrantov. Mag. Marika Podda Connor je osvetlila kulturni šok in njegove znake ter pomen prepoznavanja in preseganja stereotipov. Svoje izkušnje s kulturno mediacijo v zdravstvu, pa tudi izzive, s katerimi se sooča, je delila kulturno-jezikovna mediatorka z Ljudske univerze Jesenice ga. Resnija Ređepi, ki je poudarila pomen vzpostavljanja zaupnega odnosa.

Zadnji sklop je bil namenjen medkulturni komunikaciji. Predavateljica mag. Marika Podda Connor je poudarila: »Kulturna mediacija je način komunikacije, ki svet posameznika premošča do sveta drugega posameznika.« Kulturni mediator je prevajalec, tolmač, vezni člen s skupnostjo in kulturni posrednik, hkrati pa je pri kulturni mediaciji v zdravstvu izjemnega pomena, da je usposobljen član ekipe. Mag. Marika Podda Connor, ki je višja medicinska sestra in magistrica transkulturnega zdravja, je razvila program usposabljanja za kulturne mediatorje v zdravstvu in podpira številne migrante, ki zasedajo to delovno mesto v sistemu primarnega zdravstvenega varstva na Malti.

V sklepnem delu so se udeleženke strinjale o pomenu krepitve kulturne mediacije v Sloveniji in zagotavljanju priložnosti za krepitev medkulturnih kompetenc ter medkulturne komunikacije – gre namreč za proces, ki pomembno vpliva podpira vključevanje migrantov v lokalno okolje.

Grafične zapiske usposabljanja je pripravila Špela Gorjan z Nariši mi zgodbo.

Do you want to share your project with our community and stakeholders?